Garanti

Allmänt

Alla produkter som säljs av Peaceyard är skyddade med garanti mot defekter i material, färg och utförande under en period av tjugofem (25) år från leveransdagen. Detta inkluderar motivets beständighet mot blekning under hela garantiperioden (25 år).

Om du tror att någon Peaceyard produkt du har köpt har en defekt i material eller utförande eller har försämrats onormalt under normal användning inom garantiperioden, vänligen kontakta Peaceyard för hjälp. Om produktreparation eller utbyte är nödvändigt, kommer kunden att vara ensam ansvarig för alla fraktkostnader, frakt, försäkring och korrekt förpackning för att förhindra fraktskador, oavsett om produkten omfattas av denna garanti eller inte.

Begränsningar

Denna garanti gäller inte för defekter som uppstår till följd av kundåtgärder, såsom misskötsel, felaktig vidröring, användning utanför konstruktionsgränser, felaktig tillämpning, felaktig reparation, dåligt underhåll, felaktig installation eller obehöriga ändringar. Inga andra garantier gäller i dessa fall. Peaceyard frånsäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Peaceyards ansvar skall begränsas till det faktiska inköpspriset för en defekt produkt till vilken en fordran görs, och skall under inga omständigheter omfatta kundens monteringskostnader, förlorade vinster eller goodwill, eller någon annan direkt, indirekt, speciell, tillfällig eller följdskador vare sig de baseras på avtal, skadestånd eller annan rättsteori. Peaceyard skall inte hållas ansvarig för normala tillverkningsfel eller sedvanliga avvikelser från specifikationerna.

Särskilda Villkor

Produkter som säljs av Peaceyard är inte designade eller godkända för användning i tillämpningar avsedda att upprätthålla eller agera bärande, i alla kärntekniska anläggningar eller någon annan tillämpning där produktens bristande kan skapa en situation där katastrofala egendomsskador, personskador eller dödsfall kan uppstå. Om kunden köper eller använder några Peaceyard-produkter för sådana oavsiktliga eller obehöriga program, ska kunden ersätta och ansvarsbefria Peaceyard och dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare och leverantörer mot alla anspråk, kostnader, skador och utgifter (inklusive rimliga advokat- och expertvittnesavgifter) som uppstår på grund av eller i samband med, direkt eller indirekt, anspråk på egendomsskada, personskada eller dödsfall i samband med sådana oavsiktlig eller obehörig användning, även om sådana påståenden hävdar att Peaceyard var vårdslös när det gäller formgivning eller tillverkning av ämnesprodukten.

Börja designa Hjälpmeny