Produktinformation

Material

Peaceyard tillverkar gravstenar, minnesstenar och tillhörande produkter med modern teknologi och material. Peaceyard fokuserar på att utforma, designa och tillverka minnesstenar och gravstenar som är mer miljövänliga. Traditionell sten kräver mer energi att bryta, frakta, bearbeta samt går inte att återanvända. Våra stenar (kan vara gjorda av vanlig sten också) kräver mindre och kan återanvändas. Stenar gjorda av kompositmaterial är mer miljövänliga eftersom de återanvänder spillmaterial från vanlig stenbearbetning samt går att återanvända.

Överlägsen garanterad hållbarhet

Våran konstruktion av sten, motiv och infästningsanordning är patenterad, inklusive sammansättning och färger som vi är ensamma om. Minnesstenar tillverkade av våra kompositmaterial, våra färger och våra infästningsanordningar, håller längst i vårat hårda svenska klimat. Här är det inte bara väder, sol och vind som påverkar ytor och färger, utan även markrörelser. Tjäle kan göra att vanliga stenar börjar luta eller faller, men våra stenar står kvar lika stabilt. Vanliga stenar kan spricka pga fukt som tränger in i ytan och sedan fryser – eller färg på motiv som bleknar pga svåra väderförhållanden. Peaceyards material är porfritt, vilket garanterar att fukt inte tränger in samt även bidrar till att smuts inte fastnar. Våra garantier talar för sig själv

Hantverk

Hantverket och designen bakom våra produkter kommer ursprungligen från Sverige men vidareutvecklat i Kalifornien. Peaceyard använder huvudsakligen ett material av kompositsten från USA. Materialet är mycket hållbart och har en ogenomtränglig yta vilket gör att det står emot väder och vind bättre än vad andra material gör. Peaceyard använder dessutom en egen teknologi för att belägga ytan med ett UV-härdat, klart ytskikt som binder med materialet. Allt detta gör att den färdigställda produkten blir i princip underhållsfri. 

Färger

Motivfärger

Vi använder en egen färgblandning som från början framställdes för beläggning på fasta och hållbara ytor utomhus. Den bearbetas med UV-ljus vilket gör att den blir naturligt motståndskraftig mot UV-strålning och inte bleknar likt traditionella färger. Peaceyard har en branschledande garanti som täcker all märkbar blekning av ytskiktets färger i 25 år. Vår egen teknologi för bildtryck får färgerna att binda samman med ytan vilket gör produkten motståndskraftig mot repor. Våra produkter täcks dessutom med ett genomskinligt UV-härdat lager och ett smutsavvisande lager.

Grundmaterialets färger

Materialet som används till våra gravstenar finns i en mängd olika färger. Vi har valt ut sex färger till vårt standardutbud. Dessa färger är de mest lämpade för gravstenar och är godkända enligt de flesta kyrkogårdsförvaltningarnas regler. Vi erbjuder utöver det många andra färgalternativ, för en tilläggsavgift. Det finns omkring 80 fler färger att välja mellan. Vi rekommenderar att du bekräftar att förvaltaren av gravplatsen godkänner ditt färgval.

Underhåll

Den färdigställda produkten har en helt ogenomtränglig yta som inte samlar på sig sporer eller levande organismer som kan orsaka mögel. Tack vare dess ogenomträngliga egenskaper är den också väldigt enkel att rengöra vid behov. Det är bara att torka av den med en mikrofiberduk. Vid svårare nedsmutsning (exempelvis fågelspillning) kan det krävas att ytan och smutsen som ansamlats blötläggs. Oftast räcker det med vatten, eller vatten och såpa. Använd inte sträva svampar eller andra slipmedel för rengöring. Detaljerade anvisningar för underhåll inkluderas vid varje leverans och kan även laddas ned från sidan med manualer. 

Säkerhet

Säkerheten är väldigt viktig för oss och våra gravstenar och minnesstenar utformas för att vara säkrare än motsvarande produkter där traditionella material och teknologier används. Våra produkter är lättare och är konstruerade med en robust fästanordning som förankrar dem i marken. Konventionella produkter fästs vanligen i cement och är beroende av sin vikt ihop med denna cement för att kunna stå upprätt. Vår fästanordning förankrar våra gravstenar djupt ned i marken i flera fästpunkter. Tester har visat att vår lösning är med stabil och hållfast jämfört med traditionella fästanordningar för gravstenar och minnesstenar. Erosion och marksättning påverkar våra lösningar i mindre utsträckning, vilket gör dem säkrare för allmänheten. Våra fästanordningar minskar risken för olyckor där gravstenar välter. Om en av våra gravstenar av någon anledning skulle välta så innebär de lätta materialen och konstruktionen av Peacyards produkter att de orsakar mindre skada samtidigt som de är enklare att sätta tillbaka. 

Miljöpåverkan 

Peaceyards produkter medför mindre miljöpåverkan under hela livscykeln. Materialen vi använder är lättare att arbeta med och produktionen kräver mindre energi. De väger dessutom mindre vilket resulterar i mindre total energiåtgång baserat på antal joule för att hantera och behandla. Materialens långa livslängd gör produkterna återanvändbara för framtida generationer till skillnad mot konventionella produkter som inte kan modifieras utan att nytt material används. Motivet på våra produkter kan ändras ett obegränsat antal gånger, till exempel för familjegravar. Produktens vikt gör dem enklare att transportera, hantera och slutligen montera vilket minimerar risken för olyckor som kan skada produkten. Våra tillverkningsanläggningar ger mindre restprodukter och innebär en säkrare arbetsmiljö för de anställda, bland annat för att mängden slipdamm är mindre. Tillverkning av stenarna är koldioxidkompenserade och vi använder förnybar energi. 

Produktion

Våra tillverkningsanläggningar är förstklassiga och vi använder oss av modern och effektiv teknik. 

Våra produkters tillverkningsprocess ser ut enligt följande: 

Ny beläggning eller nytt motiv

Vår teknik för motivöverföring sammanfogas med den färdigställda produktens yta. Detta gör att vi när som helst kan ändra motivet. Om våra kunder av någon anledning vill ändra eller lägga till bilder, text eller grafik så kan Peaceyard göra detta för en mindre kostnad. Det gäller även ändringar i dispositionen av de olika elementen. Motivet tas bort mekaniskt och produkten förbereds för nytt. När området som ska få nytt motiv har bearbetats utförs samma process som när det första producerades. Resultatet blir att den omarbetade produkten ser helt ny ut. 

Detta är i synnerhet användbart för minnesmärken vid familjegravar eller gravplatser för par, där personer kan läggas till när de lämnar oss. Kan du ändra bilder och text på gravstenen när som helst om du skulle ångra någonting. Detta utan att det krävs förändringar på grundstenen och till en bråkdel av kostnaden. Kontakta våra konsulter om du är intresserad av denna tjänst.

Installationsutrustning

Konventionella gravstenar, minnesmärken och minnesstenar är beroende av sin vikt och cement för att motstå yttre faktorer som kan få dem att välta. Dessa traditionella produkter är inte förankrade i marken på något sätt. Peaceyards egna fästanordning gör installationen mindre krånglig och kräver mindre arbete. Det krävs ingen cementblandning, ramtillverkning, stensättning och väntetid innan produkten kan täckas. Med vår förankringsutrustning kan du installera produkten själv, eller låta någon annan person göra jobbet helt själv. Det går fortare och du får en mer stabil och hållfast gravsten som står emot naturkrafterna och marksättning. Vår installationsvideo visar monteringsprocessen och vilka verktyg du behöver för att kunna utföra det själv. 

Börja designa Hjälpmeny